گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان کودکان

مرکز تصویربرداری بیمارستان کودکان

رادیولوژی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان ششگلان
  • تلفن 04135262250

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان کودکان


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان کودکان
  • آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان ششگلان
  • 04135262250
مجوز ها و تاییدیه ها