مرکزمرکز تصویربرداری دکتر نعمت الهی اباده

مرکز تصویربرداری دکتر نعمت الهی اباده

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز - اباده- خیابان امام
  • تلفن 07143346330
درباره مرکز