مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان سینا تبریز

مرکز تصویربرداری بیمارستان سینا تبریز

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس تبریز- چهارراه حافظ
  • تلفن 04135412101
درباره مرکز