گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری دکتر مولایی شهرکرد

مرکز تصویربرداری دکتر مولایی شهرکرد

سونوگرافی

  • آدرس چهارمحال بختیاری - شهرکرد - خیابان شریعتی - جنب بیمارستان کاشانی - مجتمع بزرگمهر
  • تلفن 03832222535 , 03832251525

درباره مرکز تصویربرداری دکتر مولایی شهرکرد


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری دکتر مولایی شهرکرد
  • چهارمحال بختیاری - شهرکرد - خیابان شریعتی - جنب بیمارستان کاشانی - مجتمع بزرگمهر
  • 03832222535 - 03832251525
مجوز ها و تاییدیه ها