مرکزمرکز تصویربرداری دکتر مولایی شهرکرد

مرکز تصویربرداری دکتر مولایی شهرکرد

سونوگرافی

  • آدرس شهرکرد- خیابان شریعتی - جنب بیمارستان کاشانی - مجتمع بزرگمهر
  • تلفن 03832270272
درباره مرکز