مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان‌ بیمارستان‌ اروند

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ بیمارستان‌ اروند

سی تی اسکن , سنگ شکن , سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اهواز - خیابان دکتر شریعتی- خیابان شهید قنواتی- جنب هتل کوثر
  • تلفن 06132217712 , 06132217719
درباره مرکز