مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان بوعلی

مرکز تصویربرداری بیمارستان بوعلی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس همدان - خیابان مهدیه
  • تلفن 08138265011 , 08138265014
درباره مرکز