مرکزمرکز تصویربرداری ادمون نجیبی

مرکز تصویربرداری ادمون نجیبی

پرتو نگاری

  • آدرس قزوین-چهارراه عدل -خیابان عدل-نبش کوچه یاسمن
  • تلفن 02833336336
درباره مرکز