گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری ادمون نجیبی

مرکز تصویربرداری ادمون نجیبی

پرتو نگاری

  • آدرس قزوین - چهارراه عدل - خیابان عدل - نبش کوچه یاسمن
  • تلفن 02833336336

درباره مرکز تصویربرداری ادمون نجیبی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری ادمون نجیبی
  • قزوین - چهارراه عدل - خیابان عدل - نبش کوچه یاسمن
  • 02833336336
مجوز ها و تاییدیه ها