گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ فریده بهبهانی

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ فریده بهبهانی

سنگ شکن

  • آدرس خوزستان - اهواز - بهبهان - خیابان بهبهانی
  • تلفن 06132222072

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ فریده بهبهانی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ فریده بهبهانی
  • خوزستان - اهواز - بهبهان - خیابان بهبهانی
  • 06132222072
مجوز ها و تاییدیه ها