مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان‌ فریده بهبهانی

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ فریده بهبهانی

سنگ شکن

  • آدرس اهواز - بهبهان - خیابان بهبهانی
  • تلفن 06132222072
درباره مرکز