مرکزمرکز تصویربرداری دکتر انحصاری

مرکز تصویربرداری دکتر انحصاری

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس کرمان - چهار راه طهماسب آباد-جنب ساختمان زکریا
  • تلفن 03432444600
درباره مرکز