مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شهدا

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شهدا

  • آدرس اهواز - ایذه - انتهای خیابان حر-روبروی بهزیستی
  • تلفن 06143632821 , 06143632823
درباره مرکز