گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شهدا

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شهدا

  • آدرس خوزستان - اهواز - ایذه - انتهای خیابان حر - روبروی بهزیستی
  • تلفن 06143632821 , 06143632823

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شهدا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها