گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان رازی

مرکز تصویربرداری بیمارستان رازی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس سیستان - سراوان - خیابان عدالت شمالی
  • تلفن 05437623001 , 05437623002 , 05437623003 , 05437623004

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان رازی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان رازی
  • سیستان - سراوان - خیابان عدالت شمالی
  • 05437623001 - 05437623002 - 05437623003 - 05437623004
مجوز ها و تاییدیه ها