گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان مرادی

مرکز تصویربرداری بیمارستان مرادی

سی تی اسکن

  • آدرس کرمان - رفسنجان
  • تلفن 03435230080

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان مرادی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها