مرکزمرکز تصویربرداری دکتر صدیقی

مرکز تصویربرداری دکتر صدیقی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گرمسار- روبروی بیمارستان امام خمینی- جنب داروخانه دکتر تاجیک
  • تلفن 02334242100
درباره مرکز