مرکز دکترجوادی اصطهباناتی

دکترجوادی اصطهباناتی

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز - داراب -سه راه کمربندی س دکتر ابراری
  • تلفن 7326244166
درباره مرکز