مرکزمرکز تصویربرداری درمانگاه فجر یک

مرکز تصویربرداری درمانگاه فجر یک

رادیولوژی

  • آدرس تبریز- خیابان آزادی -ما بین ارتش و طالقانی
  • تلفن 04135408212
درباره مرکز