مرکزمرکز تصویربرداری عدل

مرکز تصویربرداری عدل

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قزوین-تقاطع خیام و عدل
  • تلفن 02833336336
درباره مرکز