مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان مدنی-تبریز جدید

مرکز تصویربرداری بیمارستان مدنی-تبریز جدید

سی تی اسکن

  • آدرس تبریز- خیابان دانشگاه -روبروی گلباد
  • تلفن 04133357770
درباره مرکز