مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شهیدمطهری جهرم

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهیدمطهری جهرم

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز - بلوار شهید مطهری جهرم
  • تلفن
درباره مرکز