مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شهید بقایی

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید بقایی

سونوگرافی , سی تی اسکن , رادیولوژی

  • آدرس اهواز - انتهای بلوار گلستان
  • تلفن 06133750000
درباره مرکز