مرکزمرکز تصویربرداری نسیم

مرکز تصویربرداری نسیم

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قم - بلوار امین- کوچه 10
  • تلفن 02532931837
درباره مرکز