مرکزمرکز تصویربرداری دندانپزشکی دکتر مشکسار الهام

مرکز تصویربرداری دندانپزشکی دکتر مشکسار الهام

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز - مرودشت-خیابان کاووسی-خیابان نامجو- ساختمان کاووسی
  • تلفن 07142228037
درباره مرکز