گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان آق قلا

مرکز تصویربرداری بیمارستان آق قلا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - آق قلا
  • تلفن 01734225914

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان آق قلا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها