گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان آق قلا

مرکز تصویربرداری بیمارستان آق قلا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - آق قلا
  • تلفن 01734225914

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان آق قلا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان آق قلا
  • گلستان - آق قلا
  • 01734225914
مجوز ها و تاییده ها