مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان آق قلا

مرکز تصویربرداری بیمارستان آق قلا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - آق قلا
  • تلفن 01734225914
درباره مرکز