گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری جراحی تأمین اجتماعی

مرکز تصویربرداری جراحی تأمین اجتماعی

رادیولوژی

  • آدرس ایلام - میدان میلاد
  • تلفن 08432220007

درباره مرکز تصویربرداری جراحی تأمین اجتماعی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری جراحی تأمین اجتماعی
  • ایلام - میدان میلاد
  • 08432220007
مجوز ها و تاییدیه ها