مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)

مرکز تصویربرداری بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس زاهدان -خیابان امیرالمومنین
  • تلفن
درباره مرکز