مرکزمرکز تصویربرداری شبکه بهداشت کلیبر

مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت کلیبر

رادیولوژی

  • آدرس کلیبر
  • تلفن 04144443273
درباره مرکز