مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان نمازی

 مرکز تصویربرداری بیمارستان نمازی

رادیوتراپی , ام.آر.آی

  • آدرس شیراز – فلکه نمازی 
  • تلفن 07136262024 , 07136262010
درباره مرکز