گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان نمازی

 مرکز تصویربرداری بیمارستان نمازی

رادیوتراپی , ام.آر.آی

  • آدرس فارس - شیراز - فلکه نمازی 
  • تلفن 07136262024 , 07136262010

درباره  مرکز تصویربرداری بیمارستان نمازی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها