مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی-دکتر غرضی

مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی-دکتر غرضی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ملایر- بلوار نبوت
  • تلفن 08133344004 , 08133344005
درباره مرکز