گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی-دکتر غرضی

مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی-دکتر غرضی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ملایر- بلوار نبوت
  • تلفن 08133344004 , 08133344005

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی-دکتر غرضی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی-دکتر غرضی
  • ملایر- بلوار نبوت
  • 08133344004 - 08133344005
مجوز ها و تاییدیه ها