مشاوره
مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شهید رجایی

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید رجایی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس تنکابن- خیابان امام خمینی
  • تلفن 01155231520 , 01154237010
درباره مرکز

تبلیغ app
دندانپزشک خوب
مشاوره جنسی
مشاوره بارداری ، ناباروری
طب سوزنی