مرکزمرکز تصویربرداری دکتر ازلی بروجن

مرکز تصویربرداری دکتر ازلی بروجن

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس بروجن - خیابان طالقانی - پاساز همایی
  • تلفن 03824225186
درباره مرکز