مرکزمرکز تصویربرداری آزادی تبریز

مرکز تصویربرداری آزادی تبریز

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس تبریز-خیابان شریعتی جنوبی -کوچه ارک
  • تلفن 04135552706
درباره مرکز