مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان‌ مهر

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ مهر

  • آدرس اهواز - کیانپارس- خیابان شهید چمران -خیابان کوثر
  • تلفن 06133339474 , 06133339481
درباره مرکز