گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان 22 بهمن

مرکز تصویربرداری بیمارستان 22 بهمن

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قزوین - راه آهن - خیابان پرستار
  • تلفن 02833555978

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان 22 بهمن


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان 22 بهمن
  • قزوین - راه آهن - خیابان پرستار
  • 02833555978
مجوز ها و تاییدیه ها