مرکزمرکز تصویربرداری دکتر طهماسبی

مرکز تصویربرداری دکتر طهماسبی

  • آدرس اهواز -خیابان شریعتی -تقاطع طالقانی
  • تلفن 06132218282
درباره مرکز