مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شهید آیت اله صدوقی

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید آیت اله صدوقی

  • آدرس اصفهان-خیابان بزرگمهر
  • تلفن 03132913020
درباره مرکز