مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شهداء

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهداء

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس دهلران-بلوار بهشتی
  • تلفن 08433724445
درباره مرکز