مرکزمرکز تصویربرداری  سهند (بیمارستان بوعلی) 

مرکز تصویربرداری  سهند (بیمارستان بوعلی) 

سی تی اسکن

  • آدرس قزوین -نبش چهارراه نادری- جنب بیمارستان بوعلی
  • تلفن 02833363000
درباره مرکز