گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری اسدی

مرکز تصویربرداری اسدی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس رشت - چهار راه پورسینا -خیابان نامجو -روبه روی درب بیمارستان پورسینا -ساختمان پزشکی سینا
  • تلفن 01333329393

درباره مرکز تصویربرداری اسدی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری اسدی
  • رشت - چهار راه پورسینا -خیابان نامجو -روبه روی درب بیمارستان پورسینا -ساختمان پزشکی سینا
  • 01333329393
مجوز ها و تاییدیه ها