مرکزمرکز تصویربرداری اسدی

مرکز تصویربرداری اسدی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس رشت - چهار راه پورسینا -خیابان نامجو -روبه روی درب بیمارستان پورسینا -ساختمان پزشکی سینا
  • تلفن 01333329393
درباره مرکز