مرکزمرکز تصویربرداری عبادزاده

مرکز تصویربرداری عبادزاده

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس کرمان - خیابان استقلال- کوچه شماره 2- پلاک 29
  • تلفن 03432449926
درباره مرکز