مرکزمرکز تصویربرداری دکتر فریدیان ( پارس)

مرکز تصویربرداری دکتر فریدیان ( پارس)

سونوگرافی

  • آدرس همدان - خیابان بوعلی - مجتمع پارس
  • تلفن 08132522837
درباره مرکز