گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری دکتر فریدیان ( پارس)

مرکز تصویربرداری دکتر فریدیان ( پارس)

سونوگرافی

  • آدرس همدان - خیابان بوعلی - مجتمع پارس
  • تلفن 08132522837

درباره مرکز تصویربرداری دکتر فریدیان ( پارس)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها