مرکزمرکز تصویربرداری دکتر مانلی هوشیار

مرکز تصویربرداری دکتر مانلی هوشیار

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اراک -سه راه ارامنه- ساختمان پاسارگاد
  • تلفن 08634220284 , 08634220285
درباره مرکز