مشاوره
مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی ساری

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی ساری

سونوگرافی , رادیولوژی , سی تی اسکن

  • آدرس ساری -خیابان امیر مازندرانی
  • تلفن 01133361704
درباره مرکز

تبلیغ app
دندانپزشک خوب
مشاوره جنسی
مشاوره بارداری ، ناباروری
طب سوزنی