گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی ساری

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی ساری

سونوگرافی , رادیولوژی , سی تی اسکن

  • آدرس ساری -خیابان امیر مازندرانی
  • تلفن 01133361704

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی ساری


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها