گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان دکتر خدادوست

 مرکز تصویربرداری بیمارستان دکتر خدادوست

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان زرگری - فلکه زرگری
  • تلفن 07136277593 , 07136277070

درباره  مرکز تصویربرداری بیمارستان دکتر خدادوست


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها