مرکزمرکز تصویربرداری دکتر صالحی

مرکز تصویربرداری دکتر صالحی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس مشهد - دکترا نبش‌ دانشسرا
  • تلفن 05138436390
درباره مرکز