مرکزمرکز تصویربرداری اسپیرال بیمارستان شهدا

مرکز تصویربرداری اسپیرال بیمارستان شهدا

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس تبریز- جاده ائل گلی -گلشهر
  • تلفن 04133819314
درباره مرکز