مرکزمرکز تصویربرداری دکتر صدری

مرکز تصویربرداری دکتر صدری

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ‌مشهد - سجاد – ‌خیام‌
  • تلفن 05137617181
درباره مرکز