مرکزمرکز تصویربرداری آبان

مرکز تصویربرداری آبان

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس خدابنده- خیابان امام -کوچه آبان 4
  • تلفن 02434224243
درباره مرکز