مرکزدکتر سدیدی

دکتر سدیدی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - خیابان پرویزی
  • تلفن 2223596
درباره مرکز