مرکزبیمارستان‌ دکتر گنجویان

بیمارستان‌ دکتر گنجویان

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - جاده اندیمشک روبروی مجتمع فرهنگی
  • تلفن
درباره مرکز