مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس مهران- بیمارستان مهران
  • تلفن 08433823392 , 08433822866
درباره مرکز