گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ایلام - مهران - بیمارستان مهران
  • تلفن 08433823396

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین
  • ایلام - مهران - بیمارستان مهران
  • 08433823396
مجوز ها و تاییدیه ها