گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بنکدار

مرکز تصویربرداری بنکدار

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس رشت - بلوار نماز -ساختمان پزشکان جرجانی
  • تلفن 01333730995

درباره مرکز تصویربرداری بنکدار


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بنکدار
  • رشت - بلوار نماز -ساختمان پزشکان جرجانی
  • 01333730995
مجوز ها و تاییدیه ها