مرکزمرکز تصویربرداری بنکدار

مرکز تصویربرداری بنکدار

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس رشت - بلوار نماز -ساختمان پزشکان جرجانی
  • تلفن 01333730995
درباره مرکز